Promocja cenowa

Wejście na taflę z własnymi łyżwami lub rolkami – za symboliczną złotówkę.

 

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

4 zł/jedna tercja (45 minut)

Opłata ulgowa – dzieci i młodzież oraz studenci do 26 roku życia po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej 

2 zł/jedna tercja (45 minut )

4 zł   – Wypożyczenie łyżew (60 minut )

 

Godziny otwarcia lodowiska:

w sobotę i niedzielę czynne od 13.00 do 20.00.

REGULAMIN

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA SYNTETYCZNEGO W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE

 Lodowisko jest stworzone z paneli syntetycznych i jazda po jego tafli różni się od jazdy po tradycyjnych taflach lodowych.

1. Lodowisko jest obiektem Gminy Wierzchosławice administrowanym przez Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

2. Wejście na taflę lodowiska następuje na własną odpowiedzialność.

3. Godziny otwarcia lodowiska reguluje osobna informacja zamieszczona przy wejściu.

4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.

5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet,  który należy zachować do kontroli. Czas jednej tercji wynosi 45 minut.

6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób. ( zgodnie z projektem )

8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.

10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.

11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.

13. Rzeczy pozostawione na terenie lodowiska pozostawiasz na własną odpowiedzialność.

14. Taryfę opłat za wstęp i wypożyczenie łyżew reguluje osobna informacja zamieszczona przy wejściu do wypożyczalni.

15. Wstęp liczony jest od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu z niej zejścia, wypożyczenie łyżew liczone jest od momentu wejścia na taflę lodowiska do 1h. Schodząc wcześniej sam rezygnujesz ze swojego czasu.

16. Po opłaceniu wstępu i wejściu na tafle lodowiska reklamacje nie są uwzględniane.

17. Opłacając wstęp oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu.

18. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

 • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
 • jeżdżenia po tafli lodowiska na rolkach i wrotkach,
 • siadania na bandach okalających lodowisko,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń,
 • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych  niebezpiecznych zabaw,
 • wprowadzania zwierząt,
 • chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 • 19. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów,  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • 20. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 • 21. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 • 22. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska lub pod numerem telefonu : 14 6575757.

 

Galeria z otwarcia lodowiska: